.

کتب استاد مهدی خدامیان

.

کتب استاد مهدی خدامیان

1 کتاب فرزند علی (ع)

2 کتاب زیارت مهتاب 

4  کتاب خدای قلب من

5 کتاب  فریاد مهتاب 

 

7 کتاب   الماس هستی 

8 کتاب در  آغوش  خدا

9 کتاب  هفت شهر عشق (قسمت طوفان سرخ)

10 کتاب گویای قصه معراج

11 کتاب تا خدا راهی نیست

12 کتاب  با  من  مهربان  باش

.
.
.
.
این کتاب ها با صدای نویسنده ضبط شده است. کار تدوین و صدا گذاری این کتب به دست آقای مهندس ایمان  امینیان انجام گرفته است.